Notice:

B.Sc. Physical & Biology First Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Application Call Result 2078 B.Sc. Pre Admission Form Fill up Date Extension Notice 2078 वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना । B.SC. CSIT Application Call for Admission Notice 2078 बि. एस्सी. वायोलोजी तथा फिजिकल समुह अन्तर्गत प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सुचना । Admission Procedure at Central Campus of Technology, Dharan. BIT First Year First Semester Orientation Class Notice 2078 B.SC. Nutrition & Dietetics First Year First Semester Orientation Class Notice 2078 B.Tech. Food First Year Orientation Class Notice 2078 B.Sc. CSIT Application Call Result 2078 B.Sc. Nutrition & Dietetics Application Call Second List Result 2078 B.Tech. Food Third Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Tech. Samabesi Quota Second Admission Merit List 2078 B.Tech. Food First Year Second Admission Merit List 2078 B.SC. CSIT First Year First Semester Application Call Notice 2078 B.SC. CSIT First Year First Semester Orientation Class Notice 2078 अंाशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना BIT Admission Notice 2078 for all eligible students BIT First Year First Semester Second Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Tech. Samabesi Quota Admission Result 2078 B.SC. Nutrition & Dietetics Application Call Result 2078 B.Tech. Food Samabesi Quota Notice 2078 B.Tech. Food First Admission Merit List 2078 B.Sc. CSIT First Year First Semester Third Admission Merit List 2078 BIT Samabesi Quota Notice and Application Form 2078 B.Sc. Nutrition & Dietetics Application Call for Admission 2078 BIT First Year First Semester First Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Pre-admission Form 2078 B.Sc. CSIT Second Admission Merit List 2078 B.Sc. Nutrition & Dietetics First Year First Semester Third Admission Merit List 2078 BIT Pre Admission Application Notice and Form 2078 B.SC. CSIT First Year First Semester Application Call Notice 2078 B.Sc. Nutrition And Dietetics First Year First Semester Second Admission Merit List 2078 बि.एस्सी. सि.एस.अाइ.टी. प्रथम वर्षमा समावेशी काेटमा अावेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना B.Sc. CSIT First Year First Semester admission merit List 2078 वि. एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्ना हुने योग्यताक्रम प्रथम सूचि प्रकाशन । B.Sc.CSIT विषय २०७८ को नयाँ भर्नाको प्रवेश परिक्षाको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । BIT कार्यक्रम २०७८ सालको नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । B.Sc. भर्ना २०७८ का लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । B.Tech. Food Technology विषयकाे नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सेमेष्टर प्रणाली अनुसार चार वर्ष स्नातक तह वि.एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स (B. Sc. Nutrition & Dietetics) विषयको प्रवेश परिक्षा २०७८ को तालिका संसोधन भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । कावाडी सामान लिलाम बिक्रीको गोप्य दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना । B.Sc. Nutrition and Dietetics Entrance Notice 2078 छात्रबास नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना । भर्ना सम्बन्धी सूचना । क्यास डिमोन्ष्ट्रेशन तथा मौखिक अन्तर्वार्ताको मिति प्रकाशित गरिएको बारे सूचना । नयाँ क्याम्पस परिचय पत्र निर्माण सम्बन्धि सूचना । कक्षाहरु सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना Notice on Hands-on Proposal Writing Training वि. आई.टी. प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा परिक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना ई-एटेन्डेन्स र भौतिक रुपमा उपस्थित हुने बारे सबै प्राध्यापक/शिक्षक वर्गमा B.Tech. Food Applicatoin call result 2077 वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धि सूचना। एम. एस्सी. माईक्रोवायोलोजी प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना। प्रि-बोर्ड परिक्षा बारे सूचना । त्रि.वि. नाम दर्ताको लागि छुटेका बाँकी कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना। B.Sc. पुन प्रवेश परिक्षाको सूचना । शैक्षिक शत्र २०७७/०७८ मा स्नातक तह अन्तर्गत भर्ना हुने प्रथम वर्ष विद्यार्थीहरुले बुझाउनुपर्ने कागजातहरु बारे सूचना। वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। Admission Open on B. Tech Food First Year 2077 वि. एस्सी. प्रथम बर्षमा भर्ना भएका विध्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम (Orientation Program) तथा कक्षा सन्चालन सम्वन्धी सुचना । वि. एस्सी. द्वितिय तथा तृतिय बर्षको कक्षा सन्चालन सम्वन्धी सुचना । वि. एस्सी. प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धि सूचना। सहयोग गरिदिने बारे । बि.एस्सी. वायाेलाेजी तथा फिजिकल प्रथम बर्षमा भर्ना सम्बन्धी तेश्राे सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । बि.एस्सी. प्रथम वर्ष अन्तर्गत वायाेलाेजी तथा फिजिकल समुहमा भर्नाका लागि निवेदन माग सम्बन्धी सूचना । List of Registration No. of B.Sc. 1st Year Student Admission to BIT B. Tech. Food Admission Notice & Name List BIT Admission Notice & Third Merit List 2077/078 वि.टेक. खाद्य प्रविधि र प्रथम वर्षमा भर्ना हुने म्याद सम्बन्धी सूचना । वि.एस्सी. फिजिकल तथा वायालोजी प्रथम वर्षमा भर्नाको लागि मिति थप गरिएको सूचना अनलाईन कक्षा सञ्चालन हुने बारे जरुरी सूचना । Merit List of BIT (Bachelor of Information Technology) वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना हुने योग्यताक्रमको तेश्रो सूचि प्रकाशन। चार वर्ष स्नातक तह BIT विषयको भर्ना सम्बन्धमा र PASSED MERIT LIST वि. एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्ना हुने योग्यताक्रम दोश्रो सूचि प्रकाशन। वि. टेक. खाद्य प्रविधि दोश्रो, तेश्रो र चाैथाै वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना। नोट: समस्त विद्यार्थी वर्गमा यो सुचित गरिन्छ कि दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७७ चैत्र २२ गते सम्म वि. आई. टी. को  फारम भर्न सकिने छ। B. Tech. Food First Merit List 2077 B.Sc. Nutrition And Dietetics Admission First Merit List 2077 Pre-Admission Form open on B-Tech Food Admission open on B-Tech Food Admission open on B.Sc Admission open on Nutrition
Central Campus of Technology
Dharan-14, Hattisar
info@cct.tu.edu.np
025-570228

Our Faculties Member

# Designation Name Gender Department PHD Status Photo
1 Reader / Campus Chief Dr. Dil Kumar Limbu Male Department of Biology Permanent
2 Professor / Chair-Person (Campus Management Committee) Pashupati Mishra Male Department of Food Quality Control Permanent
3 Professor / HOD Basanta Kumar Rai Male Department of Food Technology Permanent
4 Reader Shripati Chakrapani Male Department of Physics Contract
5 Reader Chandeshwori Sahu Male Department of Physics Contract
6 Reader Geeta Bhattarai Female Department of Food Technology Permanent
7 Reader Dr. Ganesh Bahadur Thapa Male Department of Biology Permanent
8 Reader Dipak Sapkota Male Department of Chemistry Permanent
9 Reader / HOD Sunil Kumar Bhagat Male Department of Physics Contract
10 Reader / Assistant Campus Chief Babita Adhikari Female Department of Food Technology Permanent
11 Reader Dr. Ashish Mukherjee Male Department of Chemistry Contract
12 Lecturer Prabhat Kr. Shrestha Male Department of Compulsory Subjects Permanent
13 Lecturer Shivnandan Sah Male Department of Microbiology Permanent
14 Lecturer / HOD Lalita Shrestha Female Department of Chemistry Permanent
15 Lecturer Peshal Pokharel Male Department of Physics Permanent
16 Lecturer Hemanta Khanal Male Department of Microbiology Permanent
17 Teaching Assistant / Coordinator Dr. Kamana Sahani Female Department of Microbiology Part-time
18 Lecturer Chandeswor Prasad Sah Male Department of Physics Permanent
19 Teaching Assistant Sushmita Paudel Female Department of Physics Contract
20 Teaching Assistant Prem Sagar Dahal Male Department of Physics Contract