Notice:

शैक्षिक शत्र २०७७/०७८ मा स्नातक तह अन्तर्गत भर्ना हुने प्रथम वर्ष विद्यार्थीहरुले बुझाउनुपर्ने कागजातहरु बारे सूचना। वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। Admission Open on B. Tech Food First Year 2077 वि. एस्सी. प्रथम बर्षमा भर्ना भएका विध्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम (Orientation Program) तथा कक्षा सन्चालन सम्वन्धी सुचना । वि. एस्सी. द्वितिय तथा तृतिय बर्षको कक्षा सन्चालन सम्वन्धी सुचना । वि. एस्सी. प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धि सूचना। सहयोग गरिदिने बारे । बि.एस्सी. वायाेलाेजी तथा फिजिकल प्रथम बर्षमा भर्ना सम्बन्धी तेश्राे सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । बि.एस्सी. प्रथम वर्ष अन्तर्गत वायाेलाेजी तथा फिजिकल समुहमा भर्नाका लागि निवेदन माग सम्बन्धी सूचना । List of Registration No. of B.Sc. 1st Year Student Admission to BIT B. Tech. Food Admission Notice & Name List BIT Admission Notice & Third Merit List 2077/078 वि.टेक. खाद्य प्रविधि र प्रथम वर्षमा भर्ना हुने म्याद सम्बन्धी सूचना । वि.एस्सी. फिजिकल तथा वायालोजी प्रथम वर्षमा भर्नाको लागि मिति थप गरिएको सूचना अनलाईन कक्षा सञ्चालन हुने बारे जरुरी सूचना । Merit List of BIT (Bachelor of Information Technology) वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना हुने योग्यताक्रमको तेश्रो सूचि प्रकाशन। चार वर्ष स्नातक तह BIT विषयको भर्ना सम्बन्धमा र PASSED MERIT LIST वि. एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्ना हुने योग्यताक्रम दोश्रो सूचि प्रकाशन। वि. टेक. खाद्य प्रविधि दोश्रो, तेश्रो र चाैथाै वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना। नोट: समस्त विद्यार्थी वर्गमा यो सुचित गरिन्छ कि दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७७ चैत्र २२ गते सम्म वि. आई. टी. को  फारम भर्न सकिने छ। B. Tech. Food First Merit List 2077 B.Sc. Nutrition And Dietetics Admission First Merit List 2077 BIT ENTRANCE EXAM 2077 Notice B. Sc. 2nd Year Internal Examination 2077 Pre-Admission Form open on B-Tech Food Admission open on B-Tech Food Admission open on B.Sc Admission open on Nutrition
Central Campus of Technology
Dharan-14, Hattisar
info@cct.tu.edu.np
025-570228

Our Faculties Member

# Designation Name Gender Department PHD Status Photo
1 Reader / Campus Chief Dr. Dil Kumar Limbu Male Department of Biology Permanent
2 Professor / Chair-Person (Campus Management Committee) Pashupati Mishra Male Department of Food Quality Control Permanent
3 Professor / HOD Basanta Kumar Rai Male Department of Food Technology Permanent
4 Reader Shripati Chakrapani Male Department of Physics Contract
5 Reader Chandeshwori Sahu Male Department of Physics Contract
6 Reader Geeta Bhattarai Female Department of Food Technology Permanent
7 Reader Dr. Ganesh Bahadur Thapa Male Department of Biology Permanent
8 Reader Dipak Sapkota Male Department of Chemistry Permanent
9 Reader / HOD Sunil Kumar Bhagat Male Department of Physics Contract
10 Reader Babita Adhikari Female Department of Food Technology Permanent
11 Reader Dr. Ashish Mukherjee Male Department of Chemistry Contract
12 Lecturer Prabhat Kr. Shrestha Male Department of Compulsory Subjects Permanent
13 Lecturer Shivnandan Sah Male Department of Microbiology Permanent
14 Lecturer / HOD Lalita Shrestha Female Department of Chemistry Permanent
15 Lecturer Peshal Pokharel Male Department of Physics Permanent
16 Lecturer / Asst. Campus Chief Hemanta Khanal Male Department of Microbiology Permanent
17 Teaching Assistant / Coordinator Dr. Kamana Sahani Female Department of Microbiology Part-time
18 Lecturer Chandeswor Prasad Sah Male Department of Physics Permanent
19 Teaching Assistant Sushmita Paudel Female Department of Physics Contract
20 Teaching Assistant Prem Sagar Dahal Male Department of Physics Contract
21 Teaching Assistant Hem Shrestha Male Department of Physics Part-time
22 Teaching Assistant Surya Prasad Rijal Male Department of Physics Part-time
23 Teaching Assistant / HOD Drona Adhikari Male Department of Geology Contract
24 Teaching Assistant Suraj Giri Male Department of Geology Contract
25 Teaching Assistant Manisha K.C. Female Department of Geology Contract
26 Teaching Assistant Amrit Maya Lawati Female Department of Geology Part-time
27 Lecturer Dambar Bahadur Khadka Male Department of Nutrition and Dietetics Permanent
28 Lecturer / HOD Kabindra Bhattarai Male Department of Nutrition and Dietetics Permanent
29 Teaching Assistant Pallabi Vyas Female Department of Nutrition and Dietetics Contract
30 Teaching Assistant Aashik Kumar Jha Male Department of Nutrition and Dietetics Contract
31 Teaching Assistant Suman Pokharel Male Department of Nutrition and Dietetics Contract
32 Teaching Assistant Debendra Bhattarai Male Department of Nutrition and Dietetics Contract
33 Teaching Assistant / HOD Dhiren Subba Limbu Male Department of Microbiology Part-time
34 Teaching Assistant Arjun Ghimire Male Department of Microbiology Part-time
35 Lecturer / HOD Navin Gautam Male Department of Food Quality Control Permanent
36 Lecturer / Chief Student Welfare Arjun Ghimire Male Department of Food Technology Permanent
37 Lecturer Yadav K.C. Male Department of Food Technology Permanent
38 Lecturer Ram Sovit Yadav Male Department of Food Technology Permanent
39 Lecturer Mahalaxmi Phradhananga Female Department of Food Technology Permanent
40 Teaching Assistant Kunjal Shrestha Male Department of Food Technology Part-time
41 Teaching Assistant Sabin Bahadur Khatri Male Department of Food Technology Part-time
42 Lecturer / HOD Roma Ghimire Female Department of Compulsory Subjects Permanent
43 Lecturer Balbhadra Bhandari Male Department of Compulsory Subjects Permanent
44 Teaching Assistant Suman Adhikari Male Department of Compulsory Subjects Contract
45 Teaching Assistant Bikram Rai Male Department of Compulsory Subjects Part-time
46 Teaching Assistant Bikash Soni Male Department of Compulsory Subjects Part-time
47 Teaching Assistant Sagar Gautam Male Department of Compulsory Subjects Part-time
48 Teaching Assistant Nar Bahadur Tamang Male Department of Compulsory Subjects Part-time
49 Lecturer Manoj Khanal Male Department of Chemistry Permanent
50 Lecturer Netra Prasad Subedi Male Department of Chemistry Permanent
51 Lecturer Indumati Paudel Female Department of Chemistry Permanent
52 Lecturer Debendra Rai Male Department of Chemistry Permanent
53 Teaching Assistant Dil Bahadur Limbu Male Department of Chemistry Contract
54 Teaching Assistant Anish Acharya Male Department of Chemistry Part-time
55 Lecturer / HOD Ganesh Tamang Male Department of Biology Permanent
56 Lecturer Sanju Parajuli Female Department of Biology Permanent
57 Lecturer Sabitri Shrestha Female Department of Biology Permanent