Notice:

वि.टेक. खाद्य प्रविधि र प्रथम वर्षमा भर्ना हुने म्याद सम्बन्धी सूचना । | वि.एस्सी. फिजिकल तथा वायालोजी प्रथम वर्षमा भर्नाको लागि मिति थप गरिएको सूचना | अनलाईन कक्षा सञ्चालन हुने बारे जरुरी सूचना । | Merit List of BIT (Bachelor of Information Technology) | वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना हुने योग्यताक्रमको तेश्रो सूचि प्रकाशन। | चार वर्ष स्नातक तह BIT विषयको भर्ना सम्बन्धमा र PASSED MERIT LIST | वि. एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्ना हुने योग्यताक्रम दोश्रो सूचि प्रकाशन। | वि. टेक. खाद्य प्रविधि दोश्रो, तेश्रो र चाैथाै वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना। | नोट: समस्त विद्यार्थी वर्गमा यो सुचित गरिन्छ कि दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७७ चैत्र २२ गते सम्म वि. आई. टी. को  फारम भर्न सकिने छ। | B. Tech. Food First Merit List 2077 | B.Sc. Nutrition And Dietetics Admission First Merit List 2077 | BIT ENTRANCE EXAM 2077 Notice | B. Sc. 2nd Year Internal Examination 2077 | Pre-Admission Form open on B-Tech Food | Admission open on B-Tech Food | Admission open on B.Sc | Admission open on Nutrition
Central Campus of Technology
Dharan-14, Hattisar

Our Faculties Member

# Designation Name Gender Department PHD Status Photo
1 Professor Pashupati Mishra male Department of Food Technology permanent
2 Professor Basanta Kumar Rai male Department of Food Technology permanent
3 Reader Shripati Chakrapani male Department of Physics permanent
4 Reader Chandeshwori Sahu male Department of Physics permanent
5 Reader Geeta Bhattarai female Department of Food Technology permanent
6 Reader Ganesh Bdr Thapa male Department of Biology permanent
7 Reader Dipak Sapkota male Department of Chemistry permanent
8 Reader Sunil Kr. Bhagat male Department of Physics permanent
9 Reader Dil Kr. Limbu male Department of Biology permanent
10 Reader Babita Adhikari female Department of Food Technology permanent
11 Reader Ashish Mukherjee male Department of Chemistry part-time
12 Lecturer Prabhat Kr. Shrestha male Department of Compulsory Subjects permanent
13 Lecturer Shivnandan Sah male Department of Microbiology permanent
14 Lecturer Lalita Shrestha female Department of Chemistry permanent
15 Lecturer Peshal Pokharel male Department of Physics permanent
16 Assistant Professor Hemanta Khanal male Department of Microbiology permanent
17 Teaching Assistant Kamana Sahani female Department of Microbiology part-time